روانشناسی

روش های کنترل خشم

روش های کنترل خشم

عصبانیت یک احساس طبیعی است. با این حال ، اگر منجر به پرخاشگری ، طغیان و یا حتی اختلالات جسمی شود، می تواند مشکل ساز شود. کنترل خشم برای جلوگیری…