نگهداری و روش های جلوگیری از کپک زدن رب در یخچال

رَوِش های جلوگیری از کپک زدن رب در یخچال

یکی از مواد غذایی که طور مرتب در آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد رب گوجه فرنگی است. اما یکی از مشکلات مهمی که اکثر افراد خانه دار با آن…